Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Keskin MKor Y, Pekmez İ, Kılıç O, Güler E, Keskin Ö, Balat A. “Metformin + Detemir Tedavisi ile Regüle Olan Tip 2 Diyabet Olgusu”,  Gaziantep Tıp Dergisi,  16,46-49 (2010).

D2. Kor Y, Keskin MParlak M, Keskin Ö, Güler E, Balat A. “Vajinal Kanama Nedeniyle Başvuran 14 Aylık Bir Olguda Santral Erken Puberte”, Gaziantep Tıp Dergisi, 16, 50-52  (2010).

D3. Altuncu ME, Kor Y, İrdem A, Başpınar O, Keskin M“Obez Çocuklarda İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom Sıklığı”Gaziantep Tıp Dergisi, 17, 15-19 (2011).

D4. Isıkay S, Kor Y, Keskin M, Coskun S, Balat A. ˝Propiyonik Asidemi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.˝ Turkiye Klinikleri J Pediatr, 2012

D5. İrdem A, Başpınar O, Özbek MN, Kor Y, Kılınç M, Kervancıoğlu M. ˝Ağır Hipertrofik Kardiyomiyopati ile Kendini Gösteren İnfantil Pompe Hastalığı: Üç Olgu Sunumu.˝ Gaziantep Tıp Dergisi, 19(2): 131-134 (2013).

D6. Kor Y˝The Relationship Between 25-Hydroxy Vitamin D Level and Metabolic Control in Type 1 Diabetes Mellitus Patients.˝ Turkish Journal of Pediatric Disease, Doi:10.12956/tjpd.2018.331. 2018.