Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E.1 BASPINAR OSMAN,KÖR YILMAZ,BAYRAKTAROGLU ZIYA YUSUF,KILINÇ METIN (2005). VAKA SUNUMU: IKI GÜNLÜK YENIDOGANDA PERIKARDIYOSENTEZLE TEDAVI EDILEN NEDENI BILINMEYEN HEMORAJIK KALP TAMPONADI. 5. ULUSAL PEDIATRIK KARDIYOLOJI VE KALP-DAMAR CERRAHISI KONGRESI, 95(5), 625-626., Doi: 10.1080/08035250500452639, (Kontrol No: 4401220)

E.2 GÜLER ELIF,ERKUTLU IBRAHIM,ÖLMEZ AKGÜN,YALÇIN ALI SEÇKIN,KÖR YILMAZ (2008). Çocukluk Çagı Santral Sinir Sistemi Tümörlü Hastaların Degerlendirilmesi. XV. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, (Kontrol No: 4406622)

E.3 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,YILMAZ KUTLUHAN,ATAS ALI,KESKIN ÖZLEM,ÖLMEZ AKGÜN,BASPINAR OSMAN,DEMIRCIOGLU KILIÇ BELTINGE,BÜYÜKÇELIK MITHAT (2009). Topikal steroid kullanımına baglı Cushing sendromu gelisen biyotinidaz eksikligi. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405522)

E.4 KÖR DENIZ,KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ (2009). Bir Olgu Nedeniyle Hipohidrotik Ektodermal Displazi. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405684)

E.5 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,CEYLANER GÜLAY,CEYLANER SERDAR,KÖR DENIZ (2009). Boy Kısalıgı Nedeni ile Basvuran ve 18q Delesyon Sendromu Tanısı Alan Olgu Sunumu. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405712)

E.6 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,KÖR DENIZ,SIVASLI ERCAN,ÇIFTÇI MUSTAFA (2009). Iki Olgu Sunumuyla Rizomelik Kondrodisplazia Punktata. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405633)

E.7 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,KESKIN ÖZLEM,DEMIRCIOGLU KILIÇ BELTINGE,BÜYÜKÇELIK MITHAT,KÖR DENIZ (2009). CMV enfeksiyonu ile iliskili psödohipoaldosteronizm. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405494)

E.8 KESKIN MEHMET,KESKIN ÖZLEM,TEMEL LEVENT,DAI ALPER IBRAHIM,KÖR YILMAZ,GÜLER ELIF,COSKUN MEHMET YAVUZ (2009). Tip 1 Diabetes Mellitus tanılı çocuklarda Hashimoto tiroiditi ve gluten duyarlı enteropati sıklıgının arastırılması. XIII. ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, 20(4), 171-173., Doi: 10.1097/TEN.0b013e3181e9471e, (Kontrol No: 4405484)

E.9 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,SIVASLI ERCAN,KÖR DENIZ (2009). 46 XY genotipli 21-hidroksilaz eksikligi ve vakasında kuskulu genitalya. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405501)

E.10 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,GÜLER ELIF,KÖR DENIZ (2009). Pilositik Astrositomlu Hastada Santral Puberte Prekoks. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405694)

E.11 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,KÖR DENIZ (2009). Proteus Sendromu Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405671)

E.12 KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ,KÖR DENIZ,YILMAZ KUTLUHAN (2009). Psödohipoparatiroidizm Tanısı Alan Üç Olgu Sunumu. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405644)

E.13 KESKIN ÖZLEM,KESKIN MEHMET,KÜÇÜKOSMANOGLU ERCAN,GÜLER ELIF,TUTAR EDIZ,KÖR YILMAZ,BALABAN SINAN (2009). Bir Otoimmün Fenomen Lane-Hamilton Sendromu: Idiyopatik Pulmoner Hemosiderozis-Celiac Hastalıgı Birlikteligi. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik Immünoloji Kongresi, 46(8), 820-823., Doi: 10.1002/ppul.21420, (Kontrol No: 4406655)

E.14 KESKIN MEHMET,AYGÜN AYSE,PEHLIVAN SACIDE,KÖR YILMAZ,KESKIN ÖZLEM (2009). Tip 1 Diabetes Mellitus tanılı çocuklarda HLA DR/DQ haplotip sıklıgının arastırılması. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, 4(4), 189-192., Doi: 10.4274/Jcrpe.768, (Kontrol No: 4405541)

E.15 KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ,KESKIN ÖZLEM,GÜLER ELIF,BASPINAR OSMAN,DEMIRCIOGLU KILIÇ BELTINGE,BÜYÜKÇELIK MITHAT,YILMAZ KUTLUHAN,SARI IBRAHIM (2009). Kalsiyum Duyarlı Reseptör Inaktivasyonu Olan Bir Olguda Hemofagositik Sendrom. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405622)

E.16 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,GÜLER ELIF,KÖR DENIZ (2009). Hiperkalsemi ile Basvuran Akut Lenfoblastik Lösemi. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI ve DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405609)

E.17 KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ,CEYLAN HALUK,ÖZSARAÇ COSKUN,KÖR DENIZ (2009). Ektopik Tiroid Glandı Olan Bir Olguda Juvenil Fibroadenom. XIII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405657)

E.18 GÜLER ELIF,KÖR YILMAZ,EKSI FAHRIYE,KESKIN ÖZLEM,KESKIN MEHMET (2010). Kanserli çocuklardaki nötropenik atesin ampirik tedavisinde sefoperazon-sulbaktam ile meropenem monoterapilerinin karsılastırılması. XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, (Kontrol No: 4375673)

E.19 KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ,YALÇIN ALI SEÇKIN,UYGUN HATICE,KESKIN ÖZLEM,KÖR DENIZ (2010). HDR Sendromu (Hipoparatiroidi, Isitme Kaybı, Renal Hastalık) Tanısı Konulan Iki Olgu Sunumu. XIV.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4405833)

E.20 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,ERKUTLU IBRAHIM,TUTAR EDIZ,KESKIN ÖZLEM,KÖR DENIZ (2010). Büyüme Hormonu Asırı Salınımı ve Pitüiter Gigantizm. XIV.ULUSAL P

E.21 41266343548-1012.17-19 Basım Tarihi : 30/10/2018 19:41:27 Sayfa: 5 ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405768) KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,KESKIN ÖZLEM,BÜYÜKÇELIK MITHAT,kılınç arda,DEMIRCIOGLU KILIÇ BELTINGE,BALAT AYSE (2011). Ektodermal displazi -immün yetmezlik otoimmün poliglandüler sendrom- hemolitik üremik sendrom birlikteligi. Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-3, (Kontrol No: 4375641)

E.22 KESKIN MEHMET,YALÇIN ALI SEÇKIN,KÖR YILMAZ,ISIKAY SEDAT,YILMAZ KUTLUHAN (2011). Inmemis Testis ve Mental Retardasyon ile Basvuran Histidinemi Olgusu. XI. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 4406536)

E.23 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,KESKIN ÖZLEM,KÖR DENIZ (2011). Mukopolisakkaridoz Tanısı Alan Hastalarımızın Degerlendirilmesi. XI. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 4406572)

E.24 KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ,HIZLI SAMIL,BAY ALI,YALÇIN ALI SEÇKIN (2011). Iki Olgu Sunumuyla Tirozinemi Tip 1. XI. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 4406513)

E.25 KESKIN MEHMET,YALÇIN ALI SEÇKIN,ÖZTUZCU SERDAR,KÖR YILMAZ,COSKUN MEHMET YAVUZ (2011). Tiroid Disgenezisine Baglı Konjenital Hipotiroidili Çocuklarda PAX-8, TTF-1 ve TTF-2 Gen Polimorfizmlerinin Rolü. XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4405863)

E.26 KESKIN MEHMET,GEYIKLI ÇIMENCI ICLAL,KÖR YILMAZ,AKAN MÜSLÜM (2011). Tip 1 diyabetes mellitus ile adipokinler (adiponektin, leptin, resistin) arasındaki iliskinin arastırılması. 15.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRIN VE DIYABET KONGRESI, 5(3), 189-193., Doi: 10.4274/Jcrpe.1072, (Kontrol No: 4405096)

E.27 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,KÖR DENIZ,YALÇIN ALI SEÇKIN (2011). Biotinidaz Eksikligi Nedeniyle Biyotin Kullanan Hastalarda Tiroid Fonksiyon Testleri. XI. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 4406560)

E.28 ÇÖL ARAZ NILGÜN,KÖR YILMAZ,TAVILOGLU SAFAK ZATIGÜL,SIVASLI ERCAN,KESKIN MEHMET (2011). Çocuk Saglıgı Izlem Poliklinigine Basvuran Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testleri. VI.Ulusal Ana Çocuk Saglıgı Kongresi, (Kontrol No: 4406473)

E.29 KESKIN MEHMET,GEYIKLI ÇIMENCI ICLAL,KÖR YILMAZ,AKAN MÜSLÜM (2011). Tip 1 Diyabetes Mellitus ile Melatonin Arasındaki Iliskinin Arastırılması. XV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 18(4), 565, Doi: 10.4103/2230-8210.137521, (Kontrol No: 4405849)

E.30 KESKIN MEHMET,SIVASLI ERCAN,KÖR YILMAZ,TAVILOGLU ZAHTIGÜL SAFAK,HIZLI SAMIL,ALMACIOGLU MEHMET (2011). Fenilalanin Yüksekligi ve Metabolik Asidoz ile Basvuran Galaktozemi Olgusu.. XI. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 4406493)

E.31 KARAOGLAN MURAT,KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ (2012). Tiroglobulin Eksikligine Baglı Konjenital Hipotiroidi Vakalarımızın Özellikleri. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406024)

E.32 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET,BASPINAR OSMAN,KARAOGLAN MURAT,KILINÇ METIN (2012). Bayılma Nedeniyle Basvuran Adolesanda Gaucher Hastalıgı Tip3C. III.ULUSLARARASI KATILIMLI LIZOZOMAL HASTALIKLAR KONGRESI, Doi: 10.1017/S1047951117000579, (Kontrol No: 4405039)

E.33 KARAOGLAN MURAT,KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ (2012). 21 hidroksilaz eksikligine baglı konjenital adrenal hiperplazili çocuklarda genotip-fenotip iliskisi. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406036)

E.34 KÖR YILMAZ,KESKIN MEHMET (2012). Büyüme Hormonu Eksikligi Olgularında Tanı ve Tedaviye Yanıtın Degerlendirilmesi. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 12(4), 443-449., Doi: 10.4183/aeb.2016.443, (Kontrol No: 4405891)

E.35 KARAOGLAN MURAT,KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ,TÜRKKAHRAMAN DOGA (2012). Hipertiroidi krizi ile basvuran tip I diyabet olgusu. Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-4, (Kontrol No: 4375653)

E.36 DEMIR KORCAN,KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ,KARAOGLAN MURAT,GÜMÜSTEKIN BÜLBÜL ÖZLEM (2012). Tip 1 diyabet ve Hashimoto tiroiditli olgularda vitamin D ve immünglobülin G alt gruplarının degerlendirilmesi. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Doi: 10.14310/horm.2002.1481, (Kontrol No: 4406010)

E.37 KESKIN MEHMET,BASPINAR OSMAN,KARAOGLAN MURAT,KÖR YILMAZ,KESKIN ÖZLEM (2013). Gaucher Olgularında Kardiyak Tutulumun Arastırılması. XII. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 4406592)

E.38 KARAOGLAN MURAT,KESKIN MEHMET,KÖR YILMAZ,KESKIN ÖZLEM,SAN SIBEL (2013). En sık görülen otoimmün hastalıkların klinik ve immünogenetik karakteristikleri: Risk ve prognostik faktörlerin belirlenmesi. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406085)

E.39 41266343548-1012.17-19 Basım Tarihi : 30/10/2018 19:41:27 Sayfa: 6 KARAOGLAN MURAT,KESKIN MEHMET,BASPINAR OSMAN,KÖR YILMAZ,KESKIN ÖZLEM (2013). Mukopolisakkaridoz Tip 6 Olgularının Kardiyak Tutulum Açısından Arastırılması. Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, (Kontrol No: 4406609)

E.40 GÜRBÜZ FATIH,KÜPELI GANIYE BEGÜL,YÜKSEL BILGIN,KÖR YILMAZ,ZORLUDEMIR SUZAN,KÜPELI SERHAN (2013). PROLAKTINOMA TEDAVISI SIRASINDA KABERGOLINE BAGLI IMMÜN HEMOLITIK ANEMI. 20.ULUSAL KANSER KONGRESI, 27(1-2), Doi: 10.1515/jpem-2013-0151, (Kontrol No: 4401254)

E.41 GÜRBÜZ FATIH,KÜPELI GANIYE BEGÜL,YÜKSEL BILGIN,KÖR YILMAZ,ZORLUDEMIR SUZAN,KÜPELI SERHAN (2013). Prolaktinoma Tedavisi Sırasında Kabergoline Baglı Immün Hemolitik Anemi. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, 27(1-2), Doi: 10.1515/jpem-2013-0151, (Kontrol No: 4406068)

E.42 KÖR YILMAZ,ÇELIK TAMER,KÜÇÜK FULYA,ÇELIK ÜMIT (2015). Bir Olgu Nedeniyle APECED Sendromu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi.. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi,, (Kontrol No: 4406368)

E.43 KÖR YILMAZ,YILMAZ CENGIZ,GEZGIN ALI EMRE,TURAN IHSAN,YÜKSEL BILGIN (2015). Adolesanda Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: Insülinoma. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406402)

E.44 KÖR YILMAZ,RESITOGLU SALIM,KAZGAN SÜKRIYE TUGÇE,ÇELIK ÜMIT,YÜKSEL BILGIN (2015). Konjenital Adrenal Hiperplazi ve Nefrojenik Diabetes Insipitus Birlikteligi. XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406388)

E.45 KÖR DENIZ,BULUT FATMA DERYA,SEKER YILMAZ BERNA,ÇELIK TAMER,KÖR YILMAZ,KILAVUZ SEBILE,CEYLANER GÜLAY,ÖNENLI MUNGAN HALISE NESLIHAN (2016). Spastik Diplejili Bir Olguda Arginaz Eksikligi. 60.TÜRKIYE MILLI PEDIATRI KONGRESI, (Kontrol No: 4401459)

E.46 KÖR YILMAZ,CELILOGLU CAN,KÖR DENIZ (2016). Vitamin D Bagımlı Rikets Tip 2A Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406104)

E.47 KÖR YILMAZ,KÖR DENIZ (2016). Konjenital Hipotiroidi Tarama Sonuçlarının Degerlendirilmesi. XX.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, 31(6), 619-624., Doi: 10.1515/jpem-2017-0433, (Kontrol No: 4405114)

E.48 KÖR DENIZ,SEKER YILMAZ BERNA,KÖR YILMAZ,BULUT FATMA DERYA,ERDEM SEVCAN,KILAVUZ SEBILE,ÖNENLI MUNGAN HALISE NESLIHAN (2016). Dilate Kardiyomiyopatinin Nadir Bir Nedeni Olan 3-Metilkrotonil Glisinürili Bir Olgu Sunumu. 60.TÜRKIYE MILLI PEDIATRI KONGRESI, (Kontrol No: 4401522)

E.49 KÖR YILMAZ,EROGLU ISMAIL,KÖR DENIZ,BASPINAR HÜSEYIN,KHATIP REYHAN,SARIBAS EMEL,KÜÇÜK FULYA,CELILOGLU CAN (2016). Yeni Mutasyon Saptanan Konjenital Insülin Dirençli Olgu Sunumu. 60.TÜRKIYE MILLI PEDIATRI KONGRESI, (Kontrol No: 4401552)

E.50 TURAN IHSAN,KÖR YILMAZ,YÜKSEL BILGIN,TOPALOGLU ALI KEMAL (2016). Multiple Anomalilerin Eslik Ettigi Bir Yetersiz Virilizasyon Olgusu. ÇOCUK ENDOKRINOLOJISI OLGU SUNUMLARI 8, (Kontrol No: 4405398)

E.51 GÖKSEN SIMSEK RUHSAR DAMLA,YESILKAYA EDIZ,ÖZEN SAMIM,KÖR YILMAZ,EREN ERDAL,KORKMAZ ÖZLEM,BERBEROGLU MERIH,KARAGÜZEL GÜLAY,ABACI AYHAN,EVLIYAOGLU SAADET OLCAY,AKBAS EMINE DEMET,MIKAIR GENENS,SARI ERKAN,ÜNAL EDIP,BOLU SEMIH,NALBANTOGLU ÖZLEM,ANIK AHMET,TAYFUN MELTEM,BÜYÜKINAN MUAMMER,ABALI SAYGIN,CAN YILMAZ GÜLAY,KÖR DENIZ,SÖBÜ ELIF,SIKLAR ZEYNEP,BOLAT RECEP,CELILOGLU CAN,DARCAN SÜKRAN (2016). Tek Gen Hastalıgına Baglı Diyabet Olgularının Tanı Dagılımı, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri. XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406144)

E.52 KÖR YILMAZ,KÖR DENIZ,CELILOGLU CAN (2016). Yeni Mutasyon Saptanan Familyal Hipokalsiürik Hiperkalsemi: Olgu Sunumu.. XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406113)

E.53 KÖR YILMAZ,BANLI CESUR ILKNUR,KAZGAN S TUGÇE,YILMAZ CENGIZ (2016). ÇOCUKLARDA HIPERKALSEMININ NADIR BIR NEDENI: PARATIROID ADENOMU. ÇOCUK ENDOKRINOLOJISI OLGU SUNUMLARI 8, (Kontrol No: 4405407)

E.54 KÖR YILMAZ,KÖR DENIZ (2016). Adana Ilinde Konjenital Hipotiroidi Tarama Sonuçları. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 31(6), 619-624., Doi: 10.1515/jpem-2017-0433, (Kontrol No: 4401289) E.54 RESITOGLU SALIM,ÇELIK TAMER,KÖR YILMAZ,KAYA MUSA SONER,YURTÇU ERAY,PEHLIVAN DUYGU,BILMEZ ASLAN TUBA,TOLUNAY ORKUN,ÇELIK ÜMIT (2016). Intrakraniyal Kalsifikasyon ve Hipoparatiroidi: Olgu Sunumu. 60. TÜRKIYE MILLI PEDIYATRI KONGRESI, (Kontrol No: 4423679)

E.55 KÖR YILMAZ,ÇELIK ZERRIN,BANLI CESUR ILKNUR,YILMAZ CENGIZ,YANAR HATICE,KÜÇÜK FULYA,KÖR DENIZ,CELILOGLU CAN,ÇELIK ÜMIT (2016). Çocuklarda Hiperkalseminin Nadir Bir Nedeni Olarak Paratiroid Bezinin Benign Neoplazmı: Iki Olgu Sunumu. 60.TÜRKIYE M

E.56 41266343548-1012.17-19 Basım Tarihi : 30/10/2018 19:41:27 Sayfa: 7 PEDIATRI KONGRESI, (Kontrol No: 4401366) ABACI AYHAN,ÇATLI GÖNÜL,KIRBIYIK ÖZGÜR,MURATOGLU SAHIN NURSEL,YAVAS ABALI ZEHRA,ÜNAL EDIP,SIKLAR ZEYNEP,MENGEN UÇAKTÜRK EDA,ÖZEN SAMIM,GÜRAN TÜLAY,KARA CENGIZ,YILDIZ MELEK,EREN ERDAL,NALBANTOGLU ÖZLEM,GÜVEN AYLA,ÇAYIR ATILLA,AKBAS EMINE DEMET,KÖR YILMAZ,CÜREK YUSUF,AYCAN ZEHRA,BAS FIRDEVS,DARCAN SÜKRAN,BERBEROGLU MERIH (2017). 5-Alfa Redüktaz Tip 2 Eksikligi Tanılı Olguların Fenotipik, Hormonal veMoleküler Genetik Özellikleri: Çok Merkezli Ulusal Veriler. XX1.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, Doi: 10.1007/s40618-018-0940-y, (Kontrol No: 4405193)

E.57 KÖR YILMAZ,çelik tamer,yanar hatice,celiloglu can,KÖR DENIZ (2017). LEPR Geninde Yeni Tanımlanmıs Mutasyon ile Iliskili Obezite ve Tedavide Fluvoxamine Kullanımının Klinik Sonuçları. 4. Güney Illeri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, (Kontrol No: 4375662)

E.58 ÖZKAN AYSE,KÖR YILMAZ,KOÇ AYSE SELCAN,ÖZÇELIK ZERRIN,AYDIN ELIF BURCU (2018). Puberte Prekoks Ile Basvuran Nadir Görülen Bir Intraabdominal Kitle: Jüvenil Granüloza Hücreli Tümör. 4. Bahar Pediatri Günleri, (Kontrol No: 4406863)

E.59 EROGLU ISMAIL,BANLI CESUR ILKNUR,YANAR HATICE,KÖR DENIZ,KÖR YILMAZ (2018). Nadir Görülen Non-Epitelyal Tiroid Tümörü Olgu Sunumu: Tiroid Schwannomu. XXII.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406448)

E.60 ESEN IHSAN,BAYRAMOGLU ELVAN,YILDIZ MELEK,AYDIN HASAN MURAT,KARAKILIÇ ÖZTURHAN ESIN,AYCAN ZEHRA,BOLU SEMIH,KÖR YILMAZ,ÖKDEMIR DENIZ,ÜNAL EDIP,ASAN ÖNDER,ÇAYIR ATILLA,GÜRBÜZ FATIH,YÜKSEL AYSEGÜL,KILINÇ UGURLU AYLIN,BÜYÜKINAN MUAMMER,ÖZCABI BAHAR,AKIN ONUR,BINAY ÇIGDEM,KILINÇ SUNA,YILDIRIM RUKEN,AYKAÇ EMEL HATUN,SAGSAK ELIF (2018). Tirotoksikozlu Çocuk ve Adolesanların Klinik Özellikleri: Çok Merkezli Bir Çalısma. XXII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: 4405388)

E.61 YANAR HATICE,EROGLU ISMAIL,KÖR DENIZ,KARAYEL HÜLYA,KÖR YILMAZ (2018). Kardes Iki Olgu Nedeniyle Bardett-Biedle Sendromu. XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, (Kontrol No: 4406432)

E.62 SIKLAR ZEYNEP,TURAN SERAP,BEREKET ABDULLAH,ABACI AYHAN,GÜRAN TÜLAY,DEMIR KORCAN,AKBARZADE AZAD,BAS FIRDEVS,BÖBER ECE,ÖZBEK MEHMET NURI,KARA CENGIZ,POYRAZOGLU SÜKRAN,AYDIN HASAN MURAT,KARDELEN ASLI,TARIM ÖMER FARUK,EREN ERDAL,HATIPOGLU NIHAL,BÜYÜKINAN MUAMMER,AKYÜREK NESIBE,ÇETINKAYA SEMRA,BAYRAMOGLU ELVAN,EKLIOGLU BERAY SELVER,UÇAKTÜRK AHMET,ABALI SAYGIN,GÖKSEN SIMSEK RUHSAR DAMLA,KÖR YILMAZ,ÜNAL EDIP,ESEN IHSAN,YILDIRIM RUKEN,AKIN ONUR,ÇAYIR ATILLA,DILEK EMINE,KIREL BIRGÜL,ANIK AHMET,ÇATLI GÖNÜL,BERBEROGLU MERIH (2018). Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Degerlendirilmesi. XXII.ULUSAL PEDIATRIK ENDOKRINOLOJI VE DIYABET KONGRESI, (Kontrol No: E.63 TOLUNAY ILKNUR,KÖR YILMAZ,VURAL GÜLÜMAY,TOLUNAY ORKUN (2018). Neonatal Diyabet Tedavisinde Hemodiyafiltrasyon Kullanımı. 54.Türk Pediatri Kongresi, (Kontrol No: 4423619)

E.63 KÖR YILMAZ (2018). Süpheli genital yapının nadir bir nedeni: Smith Lemli Opitz sendromu ve yönetimi. 5. Güney Illeri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı