Doç. Dr. Yılmaz KOR

Pazartesi-Cuma 09:00 - 18:00
Cumartesi 09:00 - 12:00
Pazar Kapalı
Çalışma Saatleri

(0530) 676 10 01

Yılmaz Kor - DoktorTakvimi.com

Hakkımda

Doç. Dr. Yılmaz KOR | Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Uzmanı

1979 Hatay doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi sonrasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)‘nde tıp eğitimimi aldım. Hemen akabinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Endokrinolojisi ihtisaslarımı yaptım.

Adana Çocuk Endokrinolojisi

Tedavi Alanları

NORMAL BÜYÜME

Büyüme vücut hacminin ve kitlesinin artması anlamına gelir. Çocuk organizmasını erişkinden ayıran en önemli özellik, sürekli bir büyüme ve değişme süreci içinde olmasıdır. Sağlığı bozan durumlar büyüme ve gelişme sürecini olumsuz etkiler. ‘Sağlıklı çocuk’ hastalık belirtileri göstermeyen aynı zamanda yaşına uygun vücut büyümesi, fizyolojik olgunlaşma ruh ve zeka gelişimini gösteren çocuk olarak tanımlanır.  Yaşa göre […]

BÜYÜME BOZUKLUKLARI

Kısa boy, ölçülen boyun o yaş ve cinse göre normal büyüme eğrilerinin alt sınırının (3 persentilin) altında olmasıdır. Yıllık boy artışının o yaşa göre normalden az olması durumunda büyüme hızı yetersiz olarak değerlendirilir (yıllık büyüme hızı yaşlara göre göre değişmektedir). Boy uzama hızları yetersiz olan çocuklar mutlaka pediatrik endokrinoloji uzmanı tarafından vakit kaybetmeden değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır […]

ERKEN ERGENLİK

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Yaşamın ikinci on yılını içine alan bu süreç fiziksel, cinsel ve ruhsal açıdan gelişme ve olgunlaşmanın meydana geldiği bir dönem olmasının yanı sıra bireyin geleceğine yön verdiği ve hayatının şekillendiği bir dönem olması açısından çok önemlidir. Normal süreçte ergenlik kızlarda 10 yaş civarında meme tomurcuklanmasıyla, erkeklerde 12 yaş civarında testis […]

OBEZİTE

Çocuk ve adolesanlarda ülkemizde ve dünyada sıklığı giderek artan önemli bir sağlık sorunudur. Genel olarak obezite enerji alımının enerji tüketiminden fazla olduğu durumlarda vücut yağ dokusundaki artma ile karakterizedir. Obezite sıklığının tüm dünyada giderek artmasına yol açan faktörler arasında geetik yatkınlık, yaş, cinsiyet, ırk, ailesel yatkınlık, sosyokültürel düzey, beslenme alışkanlıkları ve azalmış fiziksel aktivite sayılabilir. […]

ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ (JİNEKOMASTİ)

Tek ya da çift taraflı olarak glandüler meme gelişiminin olması Jinekomasti olarak tanımlanır. Genellikle benign, kendiliğinden gerileyen, uzun sürerse psikososyal sorunlara yol açabilen bir durumdur. Çeşitli çalışmalarda pubertal jinekomasti sıklığı %30-60 olarak verilmektedir. Genellikle 10-12 yaşlarda başlar, 13-14 yaşlarda en yüksek sıklığa ulaşır. Çocukluk ve ergenlik döneminde jinekomasti saptanması durumunda böbrek üstü bezi ve testiküler […]

KONJENİTAL (DOĞUMSAL) HİPOTİROİDİ

Tiroit bezi boynumuzun alt kısmında yer alan ve tiroit hormonlarını üreten organımızdır. Tiroit hormonları metabolizma hızını, vücut sıcaklığını düzenler. Kan kolesterol, trigliserit ve yağ asitlerinin yakılması üzerine etkilidir. En önemli etkileri santral sinir sistemi (zeka), kalp-damar sistemi, üreme sistemi ve büyüme gelişme üzerinedir. Kısacası araba için benzin ne ise insanoğlu için tiroit hormonları odur. Yenidoğan […]

HİPERTİROİDİZM

Hipertiroidizm dolaşımda serbest tiroit hormonlarının artmasıdır. Saç dökülmesi, aşırı terleme, kilo kaybı, ishal atakları, çarpıntı, sinirlilik, gözlerde pörtleme, ellerde titreme gibi durumlarda akla gelmelidir. En sık neden Graves hastalığı olmakla birlikte, Hashimato tiroiditi, toksik adenom, toksik nodüler guatr, TSH reseptör gen mutasyonu gibi hastalıklarda da gelişebilir. Graves Hastalığı: Çocuklarda tiroit hastalıklarının %10-15’ini oluşturur. Nadiren süt […]

GUATR

Değişik nedenlere bağlı olarak tiroit bezinde büyüme saptanmasına guatr denir. Doğumdan itibaren her yaşta saptanabilir. Gözle görülebilir (evre 2) veya muayene ile fark edilebilir. Tiroit ultrasonografisi ile tiroit hacmi doğru bir şekilde hesaplanabilir. Doğumsal guatr tiroit hormon üretim bozuklukları, anneden geçen antikorlara bağlı, annenin ilaç kullanımı gibi durumlarla ilişkili olabilir. Sonradan saptanan guatr nedenleri ise […]

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik over sendromu kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında yer almaktadır. Polikistik over adet görememe ya da uzun aralıklarla adet görme gibi düzensizliklerle kendini belli eder. Yaklaşık her 10 kadından 1’inde görülmektedir. Polikistik over sendromu, ergenlik ve genç erişkinlik dönemdeki genç kızlarda da görülebilen bir durumdur. Özellikle kilolu, düzensiz adet görme şikayeti olan, yüzünde sivilceleri ve cildinde yağlanma […]

HİRŞUTİSMUS

Çocuklarda ve özellikle ergenlik çağındaki genç kızlarda aşırı tüylenme sık görülen bir yakınmadır. Aşırı tüylenme çocuğu psikolojik olarak olumsuz etkilemesinin yanı sıra, altta yatan önemli hormonal hastalıkların öncül bir belirtisi de olabilmektedir. Bu nedenle aşırı tüylenme yakınması olan bir çocuk veya genç kızda öncelikle nedene yönelik olarak hormonal değerlendirme yapılmalıdır.   Aşırı tüylenme yapısal veya […]

MİKROPENİS

“Mikropenis” veya penis boyutlarının yaşa göre küçük olması, genellikle hormonal eksikliklere bağlıdır. Bazen şişman çocuklarda penis o bölgedeki yağ dokusu içerisine gömülü olabilmektedir. Gömülü penis denilen bu durumu mikropenis ile karıştırmamak gerekir. Bu nedenle penis küçüklüğü yakınmasıyla getirilen hastada öncelikle Çocuk  Endokrinolojisi uzmanınca muayene ve uygun yöntem ile ölçümler yapılıp yaşa göre penis büyüklüğü grafiği […]

[Modal-Window id=”1″]