Ödüller

F1. Abacı AÇatlı GKırbıyık ÖŞahin NMAbalı ZYÜnal EŞıklar ZMengen EÖzen SGüran TKara CYıldız MEren ENalbantoğlu ÖGüven AÇayır AAkbaş EDKor YÇürek YAycan ZBaş FDarcan ŞBerberoğlu M˝5-Alfa Redüktaz Tip 2 Eksikligi Tanılı Olguların Fenotipik, Hormonal ve Moleküler Genetik Özellikleri: Çok Merkezli Ulusal Veriler.˝ XXI.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, 2017. Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü.

F2. Sıklar Z, Turan S, Bereket A, Abacı A, Baş F, Demir K, Güran T, Akberzade A, Böber E, Özbek MN, Kara C, Poyrazoğlu S, Aydın HM, Kardelen Aslı, Tarım ÖF, Eren E, Hatipoğlu N, Büyükinan M, Akyürek Nesibe, Çetinkaya Semra, Bayramoğlu E, Eklioğlu BS, Uçaktürk A, Abalı S, Göksen S RD, Kor Y, Ünal E, Esen I, Yıldırım R, Akın O, Cayır A, Dilek E, Kırel B, Anık A, Çatlı G, Berberoğlu M. ˝Çok Merkezli Olarak Hipofosfatemik Riketsli Olguların Degerlendirilmesi.˝ XXII.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, 2018. Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü